Hiệu Trưởng

Bùi Văn Sang
Bùi Văn Sang

Ngày sinh: 20/6/1976

Dân tộc: Kinh

Quê quán: BátTrang - An Lão - Hải Phòng

Trình độ: Đại Học Toán - Thạc Sĩ QLGD

Vị trí công tác: CBQL

Điện thoại cơ quan: 02253872415

Điện thoại riêng: 0917339746

Phó Hiệu Trưởng

Nguyễn Thế Viễn
Nguyễn Thế Viễn

Ngày sinh: 14/8/1976

Dân tộc: Kinh

Quê quán: An Tiến - An Lão - Hải Phòng

Trình độ: Đại Học Toán - Thạc Sĩ QLGD

Vị trí công tác: CBQL

Điện thoại riêng: 0914943037

Email liên lạc: thevien0@gmail.com

TRƯỜNG THCS TRƯỜNG THỌ

ĐỊA CHỈ: NGỌC CHỬ - TRƯỜNG THỌ - AN LÃO - HẢI PHÒNG 

Email: thcstruongtho@anlao.edu.vn

Quản trị bởi ADMIN

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích