ẢNH LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022-2023


Khánh thành nhà đa năng


Ảnh kỷ niệm 60 năm thành lập trường